“Azərbaycanin qədim şəhər mədəniyyəti” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans

Tarix:

07-09.11.2012

Şəhər/ölkə:

Qəbələ/Azərbaycan

Təşkilatçı:

  • AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
  • SEBA Assosiasiyası

Məkan:

  • Qafqaz Sport oteli

İştirak edən ölkələr: 10 ölkə
ABŞ, Almaniya, Azərbaycan, Gürcüstan, İran, Koreya, Qazaxıstan, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna
Müəlliflərin ümumi sayı: 83 nəfər
Kitabların təqdimatı:

  • Qəbələ Arxeoloji Ekspedisiyası 2005-2010. Tapıntılar / Bakı: CBS nəşriyyatı. 2011 (Azərbaycan və ingilis dillərində)
  • Qəbələ Arxeoloji Ekspedisiyası 2005-2010. Hesabatlar / Məsul redaktorlar: T.A.Bünyadov, İ.A.Babayev, Q.C.Cəbiyev, Yi Seonbok. Bakı: CBS nəşriyyatı. 2012 (Azərbaycan və ingilis dillərində)