QƏBƏLƏ ETNOQRAFİK EKSPEDİSİYASI

Tarix:

07.2012


Rayon/ölkə: Qəbələ rayonu, Azərbaycan
İdeya müəllifi və təşkilatçı: SEBA Assosiasiyası
Təşkilati dəstək: AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
Ekspedisiya rəhbəri: Akademik, Əməkdar elm xadimi, Teymur Bünyadov
İştirakçıların sayı: 5 nəfər