Qəbələ Tarixi

Baş redaktor:

T.A.Bünyadov – akademik, Əməkdar elm xadimi

Kitabın dili:

Azərbaycan, rus və ingilis dilləri (ayrı-ayrılıqda)

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

CBS

İl:

2017

Səhifə:

312
Paylaş: