Məhsəti Gəncəvi (portret-oçerk)

Müəllif:

R.B.Hüseynov – Akademik, Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru

Kitabın dili:

Koreya dili

Nəşr olunduğu yer:

Bakı, Azərbaycan

Nəşriyyat:

CBS

İl:

2015

Səhifə:

136