Qəbələ Etnoqrafiyası

Baş redaktor:

T.A.Bünyadov – akademik, Əməkdar elm xadimi

Kitabın adı:

Azərbaycan, rus və ingilis dilləri (ayrı-ayrılıqda)

Nəşr olunduğu yer:

İstanbul, Türkiyə

Nəşriyyat:

İhlas Qazeteçilik A.Ş.

İl:

2017

Səhifə:

360
Paylaş: