Qəbələ Folkloru

Baş redaktor:

T.A.Bünyadov – akademik, Əməkdar elm xadimi

Kitabın dili:

Azərbaycan, rus və ingilis dilləri (ayrı-ayrılıqda)

Nəşr olunduğu yer:

İstanbul, Türkiyə

Nəşriyyat:

İhlas Qazeteçilik A.Ş.

İl:

2016

Səhifə:

137
Paylaş: