Qədim və İlk Orta əsrlər Azərbaycan Tarixi Barədə Mühazirələr

Tarix:

21.10.2010

Şəhər/ölkə:

Seul/Koreya

Təşkilatçı:

  • Seul Milli Universiteti, Humanitar Elmlər fakültəsinin Arxeologiya və İncəsənət Tarixi kafedrası və b.

Məkan:

  • Seul Milli Universiteti, Humanitar Elmlər fakültəsi

Təşkilati dəstək: SEBA Assosiasiyası
Azərbaycan təmsilçilərinin sayı: 3 nəfər