ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYA

Tarix:

06-07.2023

Rayon/ölkə:

Qəbələ rayonu/Azərbaycan

İdeya müəllifi və təşkilatçı:

SEBA Assosiasiyası

Təşkilati dəstək:

AMEA-nın Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutu

06-07.2023

Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı

Qazıntı ərazisi: Səlbir (I-XI əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)

Qazıntı rəhbərləri:

  • Ceyhun Eminli, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın aparıcı elmi işçisi
  •  Kim Jongil, Seul Milli Universitetinin professoru

İştirakçıların sayı: 13 nəfər

 

07.2023

10.2023

Məkan: Abdallı kəndinin yaxınlığı

Qazıntı ərazisi: Yaloylu nekropolu (e.ə. I - b.e. I əsri)

Qazıntı rəhbəri: Ceyhun Eminli, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın aparıcı elmi işçisi

İştirakçıların sayı: 6 nəfər

 

10-11.2023

Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı

Qazıntı ərazisi: Qala (I-XVIII əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)

Qazıntı rəhbəri: Qafar Cəbiyev, t.e.d., professor, AMEA-nın baş elmi işçisi

İştirakçıların sayı: 5 nəfər

 

06-07.2022

07-08.2023

Məkan: Böyük Əmili kəndinin yaxınlığı

Qazıntı ərazisi: Kilsədağ məbədi

Qazıntı rəhbəri: Natiq Alışov, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın aparıcı elmi işçisi

İştirakçıların sayı: 15 nəfər