ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYA

Tarix:

2018

Rayon/ölkə:

Qəbələ rayonu/Azərbaycan

İdeya müəllifi və təşkilatçı:

SEBA Assosiasiyası

Təşkilati dəstək:

AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

08.2018
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
Qazıntı ərazisi: Səlbir (I-XI əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbəri: Kim Jongil, Seul Milli Universitetinin professoru
İştirakçıların sayı: 8 nəfər

08-09.2018
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
Qazıntı ərazisi: Səlbir (I-XI əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbəri: Ceyhun Eminli, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın aparıcı elmi işçisi
İştirakçıların sayı: 4 nəfər

08.2018
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
Qazıntı ərazisi: Qala (I-XVIII əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbəri: Qafar Cəbiyev, t.e.d., professor, AMEA-nın baş elmi işçisi
İştirakçıların sayı: 5 nəfər