ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYA

Tarix:

2016

Rayon/ölkə:

Qəbələ rayonu/Azərbaycan

İdeya müəllifi və təşkilatçı:

SEBA Assosiasiyası

Təşkilati dəstək:

AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Ekspedisiya rəhbəri:

İlyas Babayev, professor, tarix elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü

06-08.2016
Məkanlar:

 • Dizaxlı kəndi
 • Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı

Qazıntı əraziləri:

 • Kurqan (e.ə. III minillik)
 • Səlbir (I-XI əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)

Qazıntı rəhbərləri:

 • İlyas Babayev, AMEA-nın müxbir üzvü
 • Yi Seonbok, Seul Milli Universitetinin professoru
 • Kim Jongil, Seul Milli Universitetinin professoru

İştirakçıların sayı: 18 nəfər

08-11.2016
Məkanlar:

 • Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
 • Quşlar kəndi

Qazıntı əraziləri:

 • Səlbir (I-XI əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
 • nekropol (e.ə. I - b.e. II əsrləri)

Qazıntı rəhbəri: Ceyhun Eminli, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın aparıcı elmi işçisi
İştirakçıların sayı: 4 nəfər

08-09.2016
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
Qazıntı ərazisi: Qala (I-XVIII əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbəri: Qafar Cəbiyev, t.e.d., professor, AMEA-nın baş elmi işçisi
İştirakçıların sayı: 4 nəfər

I oval binanın bünövrəsi üzərində konservasiya və tikinti prosesinin başa çatdırılması
08.2016

Məkan: Qəbələ rayonun Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
Ərazi: Güllütala və ya Antik (e.ə. V – b.e. I əsrləri, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Binanın tikildiyi dövr: e.ə. I – b.e. I əsrləri
Binanın ölçüləri: uzunluq - 74 m; eni - 23 m