ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYA

Tarix:

2015

Rayon/ölkə:

Qəbələ rayonu/Azərbaycan

İdeya müəllifi və təşkilatçı:

SEBA Assosiasiyası

Təşkilati dəstək:

AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Ekspedisiya rəhbəri:

İlyas Babayev, professor, tarix elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü 

Dövr: 01-02.2015
Məkan: Dizaxlı kəndi
Qazıntı ərazisi: kurqan (e.ə. III minillik)
Qazıntı rəhbərləri: 

 • İlyas Babayev, AMEA-nın müxbir üzvü 
 • Yi Seonbok, Seul Milli Universitetinin professoru
 • Kim Jongil, Seul Milli Universitetinin professoru

İştirakçıların sayı: 18 nəfər

Dövr: 06-07.2015
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı 
Qazıntı ərazisi: Güllütala və ya Antik (e.ə. V – b.e. I əsrləri, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbəri: İlyas Babayev, AMEA-nın müxbir üzvü
İştirakçıların sayı: 6 nəfər

Dövr: 06-09.2015
Məkanlar: 

 • Dizaxlı kəndi
 • Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı 

Qazıntı əraziləri: 

 • Kurqan (e.ə. III minillik)
 • Səlbir (I-XI əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi) 

Qazıntı rəhbərləri: 

 • Yi Seonbok, Seul Milli Universitetinin professoru
 • Kim Jongil, Seul Milli Universitetinin professoru

İştirakçıların sayı: 29 nəfər

Dövr: 08-09.2015
Məkanlar: 

 • Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
 • Çuxur Qəbələ kəndi
 • Soltannuxa kəndi 

Qazıntı əraziləri:

 • Səlbir (I-XI əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi) 
 • Kamaltəpə (III-IV əsrlərə aid 3 küp qəbir, Orta əsrlərə aid 1 sənduqə), Solmadaş (VII-VIII əsrlə aid qəbir), İçəri yer (kəşfiyyat işləri)
 • Qəbir (e.ə. I – b.e. I əsri) və b.

Qazıntı rəhbəri: Ceyhun Eminli, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın aparıcı elmi işçisi
İştirakçıların sayı: 3 nəfər