ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYA

Tarix:

2013

Rayon/ölkə:

Qəbələ rayonu/Azərbaycan

İdeya müəllifi və təşkilatçı:

SEBA Assosiasiyası

Təşkilati dəstək:

AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Ekspedisiyanın rəhbəri:

İlyas Babayev, professor, tarix elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü 

Dövr: 03-07.2013
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
Qazıntı ərazisi: Güllütala və ya Antik (e.ə. V-b.e. I əsri, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbəri: İlyas Babayev, AMEA-nın müxbir üzvü
İştirakçıların sayı: 8 nəfər

Dövr: 03-07.2013
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
Qazıntı ərazisi: Səlbir (I-XI əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbərləri: 

  • Yi Seonbok, Seul Milli Universitetinin professoru
  • Kim Jongil, Seul Milli Universitetinin professoru
  • Ceyhun Eminli, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın böyük elmi işçisi

İştirakçıların sayı: 33 nəfər
 
Dövr: 06.2013
Məkan: Nic qəsəbəsinin yaxınlığındakı Kohmurad dağının qərbi
Qazıntı ərazisi: Kilsəli təpə (V-VIII əsrlərə aid məbədin qalıqları)
Qazıntı rəhbəri: Natiq Alışov, AMEA-nın elmi işçisi
İştirakçıların sayı: 2 nəfər

Dövr: 07-09.2013
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı 
Qazıntı ərazisi: Qala (I-XVIII əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbəri: Qafar Cəbiyev, t.e.d., AMEA-nın aparıcı elmi işçisi
İştirakçıların sayı: 4 nəfər