ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYA

Tarix:

2005

Rayon/ölkə:

Qəbələ/Azərbaycan

İdeya müəllifi və təşkilatçı:

SEBA Assosiasiyası

Təşkilati dəstək:

AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Ekspedisiya rəhbəri:

Professor, tarix elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü İlyas Babayev

Dövr: 07-08.2005
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
Qazıntı ərazisi: Güllütala və ya Antik (e.ə. V-b.e. I əsri, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbəri: İlyas Babayev, AMEA-nın müxbir üzvü
İştirakçıların sayı: 7 nəfər