ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYA

Tarix:

2014

Rayon/ölkə:

Qəbələ rayonu/Azərbaycan

İdeya müəllifi və təşkilatçı:

SEBA Assosiasiyası

Təşkilati dəstək:

AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Ekspedisiya rəhbəri:

İlyas Babayev, professor, tarix elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü 

Dövr: 05-07.2014
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
Qazıntı ərazisi: Güllütala və ya Antik (e.ə. V-b.e. I əsri, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbəri: İlyas Babayev, AMEA-nın müxbir üzvü
İştirakçıların sayı: 6 nəfər

Dövr: 05-09.2014
Məkanlar: 

  • Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
  •  Dizaxlı kəndi

Qazıntı əraziləri: 

  • Səlbir (I-XI əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
  • Kurqan (e.ə. III minillik)

Qazıntı rəhbərləri: 

  • Yi Seonbok, Seul Milli Universitetinin professoru
  • Kim Jongil, Seul Milli Universitetinin professoru

İştirakçıların sayı: 30 nəfər

Dövr: 07-08.2014
Məkanlar: 

  • Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
  • Soltannuxa kəndi

Qazıntı əraziləri: 

  • Səlbir (I-XI əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
  • b.e. II-III əsrlərinə aid nekropol

Qazıntı rəhbəri: Ceyhun Eminli, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın böyük elmi işçisi
İştirakçıların sayı: 2 nəfər