ARXEOLOJİ EKSPEDİSİYA

Tarix:

2012

Rayon/ölkə:

Qəbələ rayonu/Azərbaycan

İdeya müəllifi və təşkilatçı:

SEBA Assosiasiyası

Təşkilati dəstək:

AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Ekspedisiya rəhbəri:

İlyas Babayev, professor, tarix elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü 

Dövr: 03-06.2012
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı
Qazıntı ərazisi: Güllütala və ya Antik (e.ə. V-b.e. I əsri, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbəri: İlyas Babayev, AMEA-nın müxbir üzvü
İştirakçıların sayı: 6 nəfər
                            
Dövr: 03-06.2012
Məkan: Çuxur Qəbələ kəndinin yaxınlığı 
Qazıntı ərazisi: Səlbir (I-XI əsrlər, Qəbələ şəhər mərkəzinin ərazisi)
Qazıntı rəhbərləri: 

  • Yi Seonbok, Seul Milli Universitetinin professoru
  • Ceyhun Eminli, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın böyük elmi işçisi

İştirakçıların sayı: 17 nəfər

Dövr: 04.2012
Məkan: Böyük Əmili, Hacıalılı, Qaradeyin, Sultannuxa kəndlərinin yaxınlığı, Qaraçay və Sarısu çayları (Kür hövzəsi) arasındakı ərazi
Kəşfiyyat ərazisi: Paleolit dövrü əraziləri
Kəşfiyyat işlərinin rəhbərləri: 

  • Mansur Mansurov, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın aparıcı elmi işçisi
  • Azad Zeynalov, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, AMEA-nın böyük elmi işçisi

İştirakçıların sayı: 3 nəfər


Dövr: 06.2012
Məkan: Nic qəsəbəsinin yaxınlığındakı Kohmurad dağının qərbi
Qazıntı ərazisi: Kilsəli təpə (V-VIII əsrlərə aid məbədin qalıqları)
Qazıntı rəhbəri: Natiq Alışov, AMEA-nın kiçik elmi işçisi
İştirakçıların sayı: 3 nəfər